Forumindex svenskahema
Ett gratis forum från www.gratisforum.se
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Vilka typer av föreningar passar i förbundet?
Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Förbundsfrågor
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
Andreas EngströmRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 168
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-03-07 20:39:02    Rubrik: Svara med citat

Så länge diskussioner leder fram till att någon sorts konsensus bildas är de värda allt besvär. Det känns som vi börjar närma oss något sådant och det känns väldigt bra. Smile
_________________
-Andreas Engström
Tränare i GHFS - fäktning, kampsport, träning i Göteborg
Medlem i HEMAC
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida MSN Messenger
Martin WallgrenRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 103
Ort: Bjästa

InläggPostat: 2011-03-07 22:57:59    Rubrik: Svara med citat

Sektionsmodellen funkar för mig (personligen, inget MnHFS utalande!)
_________________
Swordsman, Archer and Dad
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-03-07 23:07:01    Rubrik: Svara med citat

För att fortsätta vara konstruktiv så kan jag tycka att det är intressant att titta på SB&Ks stadgars kap 6 som handlar om just föreningar. Finns flera intressant bitar vi kan låna.

Citat:
6 kap Föreningar
1 § Stadgar
1.1 För förening gäller obligatoriska delar i RF:s normalstadgar för förening. Utan
godkända stadgar kan förening inte väljas in i Förbundet.
1.2 Förenings stadgar får ej innehålla mot Förbundet eller RF stridiga stadgar. Sådan
stadga eller regel hos föreningen vare utan verkan mot medlem samt mot Förbundet och dess organ.
1.3 Förenings stadgar skall innehålla regler för föreningens upplösande och skifte av föreningens tillgångar. Om sådan saknas, skall föreningens tillgångar vid upplösen av föreningen tillföras Förbundet för fortsatt verksamhet inom Förbundets idrotter på den ort, eller i andra hand inom det distrikt, som föreningen haft sin verksamhet.
2 § Inval
2.1 Förening skall skriftligen tillställa Förbundet ansökan om medlemskap.
2.2 FS fattar beslut om inval av ansökande förening efter utlåtande från aktuellt UF och SDF, som skall ha inkommit till Förbundet inom fyra veckor. Avslås ansökan i utlåtande från UF får inval först ske efter prövning i Juridiska Nämnden.
2.3 Föreningen skall uppfylla nedanstående villkor för att medlemskap skall beviljas:
1. Föreningen bedriver en idrott i enlighet med Förbundets definition och bestämmelser.
2. Ansökan görs på ett av RF fastställt formulär tillsammans med föreningens antagna stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat av Förbundet och UF fastställda medlemsavgifter.
6. Föreningen har godkänd eller godtagbar instruktör.
7. Föreningen bedriver inte sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets eller UF:s anseende i samhället, eller som strider mot i 10 kap angivna etiska normer.
8. Föreningen tillhör inte annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurrerande verksamhet
2.4 Förening som erhållit medlemskap i Förbundet är därmed automatiskt även medlem i RF och aktuellt UF, samt tillhör det SDF inom vars gränser föreningen har sin hemort.
2.5 Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i RF:s stadgar.
3 § Prövotid
3.1 UF äger rätt att vid prövning av medlemsansökan begära att medlemskap skall beviljas på prov. Prövotiden får inte bestämmas till längre tid än ett år.
3.2 Under prövotiden har UF-styrelsen rätt att besluta att föreningens medlemmar inte skall få delta i av detta UF arrangerade eller sanktionerade tävlingar.
3.3 Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den insyn i föreningen som erfordras för bedömningen av föreningens medlemskap.
3.4 Efter avslutad prövotid skall Förbundet, efter yttrande från UF, fatta beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas.
4 § Utträde och uteslutning
4.1 Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan om detta till Förbundet. Utträde ur Förbundet innebär alltid också utträde ur aktuellt UF.
4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelser:
1. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år till Förbundet, UF och distrikt erlägga fastställda avgifter.
2. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år insända begärda årsrapportuppgifter.
3. Saknar godkänd eller godtagbar instruktör.
4. Bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets eller UF:s anseende i samhället, eller som strider mot i 10 kap angivna etiska normer.
5. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s, dessa och aktuellt UF:s stadgar.
6. Tillhör annan organisation som bedriver en med Förbundet eller dess UF konkurrerande verksamhet.
4.3 Beslut om uteslutning fattas av FS, efter att aktuellt UF och föreningen beretts tillfälle att yttra sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet skall med angivande av skälen meddelas föreningen inom två veckor.
4.4 Beslut om uteslutning gäller automatiskt medlemskapet i både UF och Förbundet.
4.5 Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt RF:s stadgar, senast tre veckor efter det att beslutet kommit föreningen tillhanda.
5 § Åtaganden
5.1 Föreningen skall:
1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser och reglementen.
2. Till Förbundet och distrikt senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av Förbundets stämma, UF-stämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår.
3. Till Förbundet och RF senast den 31 december året före verksamhetsåret rapportera antal medlemmar i föreningen på anvisat sätt.
4. På begäran lämna sina räkenskaper och övriga handlingar till Förbundet, UF eller distrikt för granskning. Granskning som sker efter att årsstämma fastställt sådan räkenskap eller handling som avses, får endast ske av Förbundet på begäran av medlem i berörd förening, av UF eller av SDF, samt om Förbundet finner att det föreligger särskilda skäl till granskningen.
5. Föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsstämma och på denna, efter verkställd revision, ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6 § Behörighet
6.1 Förening som inte är ansluten till ett UF eller som inte har fullgjort sina förpliktelser gentemot ett UF enligt dessa stadgar, har inte rätt att deltaga i någon av UF:s instanser anordnade tävlingar, träningsläger eller övriga UF-arrangemang.


Kom ihåg att Förbundet i texten hänvisar till SB&K. UF betyder underförbund som exvis Svenska MMA Förbundet. SDF betyder specialdisktriktsförbund dvs ett geografiskt distrikt inom SB&K.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Kristian FagerströmRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 14

InläggPostat: 2011-03-08 08:28:56    Rubrik: Svara med citat

Andreas Engström skrev:

Lustigt. Men egentligen rätt trist. Vi "fruktar" inte något. Men vad i helskotta ska de i förbundet att göra?


Ingen aning, varför tror du att de kommer att ansöka om medlemskap?

Andreas Engström skrev:

Vi vill inkludera alla som sysslar med HEMA. Typ, HEMA-förbundet, liksom. Som främjar HEMA. Och som då kanske, förslagsvis, ska ha medlemmar som sysslar med.. HEMA. Eventuellt.

Fruktansvärt exkluderande, det medges.

Förutom det pejorativa och förlöjligande tonfallet en berömvärd inställning, men vad som sagts är inte ovanstående, vad som sagts är att det skall utövas enbart eller i en senare mildare version hema i huvudsak. Vad du skriver ovan är att förbund som utövar HEMA är välkomna, vad som skrivits tidigare är att de är välkomna bara de inte sysslar med annat också.

Som Niklas skriver:
Niklas Mårdby skrev:
Det tror jag inte löser huvudfrågan: att hålla Förbundet till att vara det vi vill det skall vara. Det är en del av frågan, men inte allt. Vi behöver prata minst lika mkt om vad vi gör med föreningar som kommer in. Speciellt hur vi hanterar de föreningar som inte är "perfekta".


Imperfekta föreningar. Jag tycker verkligen inte om det begreppet, eller synsättet.

Niklas Mårdby skrev:

Jag tror bara att vi inte behåller Förbundets "renhet" genom att sätta upp dörrvakter. Vi gör det genom att ta in folk som vill göra HEMA, säger att de gör HEMA [b]och sen gör vi HEMA med dem.


Nu börjar vi närma oss pudelns kärna. Det är inte ett medvetet övertagande av förbundet som oroar, utan en inre korrumption av ursprungsidealen.

Så vilka ursprungsideal är det då vi talar om? Det finns ju lika många grundattityder till verksamheten som föreningar?

Niklas Mårdby skrev:

Vi kan ta GHFS som exempel igen på hur jag ser på Förbundet. GHFS har aldrig stängt ute någon. Ingen har stått i dörren och sagt att du är för tjock, för klen, för lajvig eller för SCAig för att komma in. Välkommen in alla. Men väl inne så visar vi väldigt tydligt vad GHFS och HEMA är. Vi har aldrig haft läderskor till försäljning i GHFS. Inga boffervapen eller tunikor heller. Klubbkläderna, logga, hemsidan och utrustningen har precis som våra aktiviteter visat "detta är HEMA och detta är GHFS". Och folk som stannar i GHFS gillar det.


Jag tror att det är det här som stuckit mig i ögonen. Det verkar som att det "sanna", "rena","Hema" är att likställa med:
HEMA enligt GHFS.

GHFS är säkert ett fantastiskt förbund på alla sätt och vis, jag träffade bara vänliga skickliga och kunniga fäktare på Swordfish, MEN:

Ett riksförbund är en paraplyorganisation, och som sådan bör den fria snarare än att fälla. Det bör gå att vara med utan att vara en GHFS-klon i sin föreningsstruktur.

[rant]
Det är möjligt att det är precis vad alla som postat i tråden menar, och jag som har missförstått, men vad jag har tolkat andemeningen som, och reagerat på, är att tomtar i struthättor göre sig icke besvär att kalla sig för HEMA.

Problemet med det är att de kan kalla sig HEMA hur mycket de vill, allt de behöver göra är att tycka att de är utövare. De kanske inte får vara med i Svenska HEMA-förbundet( kommer förbundet att tillåta struthättor?), men de kan vara HEMA-utövare, och jag tror inte att MVT egentligen bryr sig om individer är med i vare sig Sv.HEMA, eller BUDO-förbundet.

Jag gillar tanken på en paraplyorganisation som likt SVEROK samlar HEMAutövare och hjälper de att organisera sig och fördjupa sin kunskap och idrott(i ordets rätta bemärkelse), och det är kanske därför jag reagerar starkt på vad som snarare verkar vara en politisk strid om vem som skall få bestämma vad "ren" och "sann" HEMA är i framtiden.

Framförallt eftersom det kommer att bestämmas av medlemmarna. Oavsett vad som diskuteras nu, så kommer det att vara de som är närvarande i träningslokalerna, på konventen, håller seminarierna och deltar i tävlingarnas åsikter som kommer att vara tongivande i framtiden.

[/rant]

Nej,nu tänker jag lägga det här åt sidan och öva litet Ringeck. Vi vill väl egentligen mest fäktas (med svärd Wink ) och ha kul tillsammans allihop?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Andreas EngströmRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 168
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-03-08 09:02:06    Rubrik: Svara med citat

Kristian Fagerström skrev:
Andreas Engström skrev:

Lustigt. Men egentligen rätt trist. Vi "fruktar" inte något. Men vad i helskotta ska de i förbundet att göra?


Ingen aning, varför tror du att de kommer att ansöka om medlemskap?

Ingen aning, så varför inte kalla förbundet för "föreningsförbundet", som samlar alla föreningar som sysslar med någonting alls? På det sättet blir ju ingen utanför..
Kristian Fagerström skrev:

Andreas Engström skrev:

Vi vill inkludera alla som sysslar med HEMA. Typ, HEMA-förbundet, liksom. Som främjar HEMA. Och som då kanske, förslagsvis, ska ha medlemmar som sysslar med.. HEMA. Eventuellt.

Fruktansvärt exkluderande, det medges.

Förutom det pejorativa och förlöjligande tonfallet en berömvärd inställning, men vad som sagts är inte ovanstående, vad som sagts är att det skall utövas enbart eller i en senare mildare version hema i huvudsak. Vad du skriver ovan är att förbund som utövar HEMA är välkomna, vad som skrivits tidigare är att de är välkomna bara de inte sysslar med annat också..

Hade du hängt med i diskussionen hade du naturligtvis också kommenterat den dit den hade nått. Nämligen till att de flesta är överens om att detta går utmärkt att lösa genom att släppa in föreningssektioner.
Kristian Fagerström skrev:


Som Niklas skriver:
Niklas Mårdby skrev:
Det tror jag inte löser huvudfrågan: att hålla Förbundet till att vara det vi vill det skall vara. Det är en del av frågan, men inte allt. Vi behöver prata minst lika mkt om vad vi gör med föreningar som kommer in. Speciellt hur vi hanterar de föreningar som inte är "perfekta".


Imperfekta föreningar. Jag tycker verkligen inte om det begreppet, eller synsättet.

Om du nu inte läste diskussionen som fan läser bibeln hade du kanske insett att Niklas var ironisk.
Kristian Fagerström skrev:

Niklas Mårdby skrev:

Jag tror bara att vi inte behåller Förbundets "renhet" genom att sätta upp dörrvakter. Vi gör det genom att ta in folk som vill göra HEMA, säger att de gör HEMA [b]och sen gör vi HEMA med dem.

Nu börjar vi närma oss pudelns kärna. Det är inte ett medvetet övertagande av förbundet som oroar, utan en inre korrumption av ursprungsidealen.

Så vilka ursprungsideal är det då vi talar om? Det finns ju lika många grundattityder till verksamheten som föreningar?

Ja. Därför skall vi heller inte lägga oss i något annat alls än att de utövar HEMA. Enligt den definition av HEMA som förbundet kommer överens om. Vilket sagts om och om igen.
Kristian Fagerström skrev:

Niklas Mårdby skrev:

Vi kan ta GHFS som exempel igen på hur jag ser på Förbundet. GHFS har aldrig stängt ute någon. Ingen har stått i dörren och sagt att du är för tjock, för klen, för lajvig eller för SCAig för att komma in. Välkommen in alla. Men väl inne så visar vi väldigt tydligt vad GHFS och HEMA är. Vi har aldrig haft läderskor till försäljning i GHFS. Inga boffervapen eller tunikor heller. Klubbkläderna, logga, hemsidan och utrustningen har precis som våra aktiviteter visat "detta är HEMA och detta är GHFS". Och folk som stannar i GHFS gillar det.


Jag tror att det är det här som stuckit mig i ögonen. Det verkar som att det "sanna", "rena","Hema" är att likställa med:
HEMA enligt GHFS.

GHFS är säkert ett fantastiskt förbund på alla sätt och vis, jag träffade bara vänliga skickliga och kunniga fäktare på Swordfish, MEN:

Ett riksförbund är en paraplyorganisation, och som sådan bör den fria snarare än att fälla. Det bör gå att vara med utan att vara en GHFS-klon i sin föreningsstruktur.

[rant]
Det är möjligt att det är precis vad alla som postat i tråden menar, och jag som har missförstått, men vad jag har tolkat andemeningen som, och reagerat på, är att tomtar i struthättor göre sig icke besvär att kalla sig för HEMA.

Problemet med det är att de kan kalla sig HEMA hur mycket de vill, allt de behöver göra är att tycka att de är utövare. De kanske inte får vara med i Svenska HEMA-förbundet( kommer förbundet att tillåta struthättor?), men de kan vara HEMA-utövare, och jag tror inte att MVT egentligen bryr sig om individer är med i vare sig Sv.HEMA, eller BUDO-förbundet.

Jag gillar tanken på en paraplyorganisation som likt SVEROK samlar HEMAutövare och hjälper de att organisera sig och fördjupa sin kunskap och idrott(i ordets rätta bemärkelse), och det är kanske därför jag reagerar starkt på vad som snarare verkar vara en politisk strid om vem som skall få bestämma vad "ren" och "sann" HEMA är i framtiden.

Framförallt eftersom det kommer att bestämmas av medlemmarna. Oavsett vad som diskuteras nu, så kommer det att vara de som är närvarande i träningslokalerna, på konventen, håller seminarierna och deltar i tävlingarnas åsikter som kommer att vara tongivande i framtiden.

[/rant]

Nej,nu tänker jag lägga det här åt sidan och öva litet Ringeck. Vi vill väl egentligen mest fäktas (med svärd Wink ) och ha kul tillsammans allihop?

Ja. Utöva HEMA. Och är det det en förening (eller en del av en förening) gör skall de naturligtvis vara hjärtligt välkomna. Som sagts om och om igen. Det verkar dock vara svårt att ta in.

Rantandet och GHFS-nojan tänker jag inte kommentera annat än genom att hålla med om det du själv säger:
Kristian Fagerström skrev:

Det är möjligt att det är precis vad alla som postat i tråden menar, och jag som har missförstått

Japp.
_________________
-Andreas Engström
Tränare i GHFS - fäktning, kampsport, träning i Göteborg
Medlem i HEMAC
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida MSN Messenger
Roger NRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 131

InläggPostat: 2011-03-08 11:03:20    Rubrik: Svara med citat

Snälla Kristian. Läs igenom tidigare trådar och inlägg ordentligt och fundera över dem ett tag innan du kommer med sådana här faktiskt kränkande och paranoida inlägg.

Inom GHFS finns många uppfattningar och Anders, Axel, Andreas, Niklas och jag har inte alls samma uppfattning om allting. Vi har rentav haft konflikter om en del saker. Och vi uttalar oss som individer, inte representanter för GHFS. Men ingenstans har vi i debatten ställt krav på konformitet i utövande. Det är inte möjligt eftersom HEMA är ett så pass vitt begrepp.

Enbart Liechtenauertraditionen spänner över ett femtontal vapen, uppskattningsvis ett trettiotal mästare och en period på 400 år. Parallellt har vi både iberiska, engelska och italienska traditioner där den senare också är väldigt omfattande. Ovanpå det har vi bartitsu, savate, la canne, jogo do pau, juego del canaria, grande bastone, pugilism mm. Det säger sig självt att förbundet inte kan ens börja försöka reglera föreningsstrukturer, träningsmetoder, forskningsmetodik eller träningsformer.

Däremot måste fokus vara på kampkonsten och andra aspekter som är viktiga för förståelsen av den. Historisk dräkt, som är en känslig fråga för många kan naturligtvis vara intressant i det perspektivet, men kan också lika ofta vara oväsentligt eller leda till direkta misstolkningar då många idag inte använder dyra skräddarsydda plagg, utan köper/syr illa sittande semi-historiska dräkter eller rustningar och använder dem i en kontext som inte alls speglar dess historiska grund.

Och viktigare i det perspektivet är oftare hård fysisk träning och att medvetet utsätta sig för fysisk "risk" (=smärta och skada) och mental press, eftersom det har betydligt större påverkan på fäktning än struthätta och snabelskor. Hur känns det att fäkta utan mask och handskar mot någon som faktiskt försöker få dig att blöda? Där ligger en större förståelse för fäktkonsten i min mening. Och få av oss är beredda att ta det steget. Jag säger heller inte att det är något jag förespråkar. Bara att vi ofta saknar betydligt större nycklar till kampkonsten än klädedräkten.

Men för att än en gång förtydliga, trots att vi nu har gjort detta många gånger.

Förbundet är till för föreningar som ägnar sig åt HEMA, dvs kampkonst och kampsport med ursprung i Europa fram till WWII.

-Det är alltså primärt inte till för föreningar som enbart har HEMA som en sidosyssla, men de är också välkomna enligt nedan.

Förbundets syfte är inte primärt att samla medlemmar eller föreningar även om det naturligtvis är önskvärt. Syftet med förbundet är:

"...att främja utövande, återskapande och bevarande av historiska europeiska kampkonster (HEMA), baserat på studier av historiska källor eller levande traditioner som är godkända av förbundet."

De föreningar som verkar i linje med förbundets syfte vill förbundet såklart ha med. De som bedöms inte verka eller rentav motverka dess syften skall såklart ges chans att anpassa sig och om det inte uppfylls nekas medlemskap/uteslutas.

Undantag kan beviljas för föreningar som inte helt passar in med förbundets syften, efter särskild prövning, för:

”Kampkonst som förbundet bedömer rimligen faller under verksamhetsområdet, trots att de i någon mån faller utanför definitionen av historisk och/eller europeisk.

Kampkonst som trots utom-europeisk härkomst bedöms ha stark koppling till Europa genom att den har vidareutvecklats i Europa under tid fram till och med WWII och därigenom har utvecklat en egen europeisk särart.

Kampkonst av historiskt sett europeisk härkomst där litterärt källmaterial är begränsat, om föreningens verksamhet inbegriper teoretiskt och/eller praktiskt arbete som på annat sätt bedöms som likvärdigt med forskningsarbete inom övrig HEMA.”


Dessutom kan undantag också beviljas under vissa förutsättningar och med särskild prövning för underavdelningar till föreningar med verksamhet som inte är HEMA.

Det är naturligtvis positivt med många medlemsföreningar, eftersom det kan främja förbundets syften och ambitionen bör vara att få med så många som möjligt, men det bör inte ske på bekostnad av förbundets uttalade syften.

Och enligt dessa riktlinjer kan i stort sett alla som intresserar sig för HEMA vara med, så länge det är HEMA man tränar, i syfte att lära sig och förstå HEMA och inget annat.

Detta har inget med ideal, metoder, tankesätt, utrustning etc att göra. Bara att man ska fokusera på att studera, forska i, träna, återskapa och bevara HEMA. Så vi oroar oss inte för att ”en inre korrumption av ursprungsidealen”. Flera av oss ser dock en risk för en negativ påverkan på förbundets syften om vi utan verktyg för att hantera situationen öppnar upp för föreningar som inte har HEMA som huvudfokus.

Detta är något som man uppenbarligen också har tänkt på i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet, eftersom det är tydligt i dess stadgar som du ser ovan.

Hur du har fått det till att någon ens vill att alla föreningar skall vara kloner av GHFS är för mig svårt att förstå. Personligen har jag till och med tagit upp att det inte är självklart att de förbundsanslutna föreningarnas mandat skall baseras på medlemsantal just därför att det skulle kunna leda till att 2-3 föreningar styr hela förbundet. Jag utesluter inte att medlemsantalet ska avgöra, men i USA har man ”löst” samma problematik med elektorsystem. Vilket dock kan ge märkliga effekter med minoritetsstyre. Så det är inte orimligt att man för att få större inflytande på förbundets verksamhetsplaner får jobba på att öka sitt medlemsantal.

Däremot är jag och många andra stolta över vad GHFS har åstadkommit genom åren, precis som jag är säker på att många andra är stolta över sina respektive föreningar. Och jag tycker att vi till större delen har riktigt bra verksamhet, även om det finns utrymme att fortsätta utveckla den. HEMA är stort och vi biter bara i dess lilltå än så länge.

EDIT: Kan admin kanske lägga in något om detta i stickytråden med sammanfattningar så att vi enkelt kan hänvisa till den nästa gång dessa frågor dyker upp igen?
_________________
Quarterstaff instructor

Member of MFFG
www.freifechter.com

Member of HEMAC
www.hemac.org

HROARR
www.hroarr.com
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-03-09 10:45:21    Rubrik: Svara med citat

Jag gillar ditt inlägg Roger och du får gärna ta din text, korta ner den, göra den så neutral som möjlig och sedan lägga den i sammanfattningstråden som ett svar på den tråden. Det känns fel att skriva om din text åt dig för jag vill inte lägga ord i din mun (även om vi är helt överens vad jag kan se). Ok?

Jag ber om ursäkt ifall folk har uppfattat mitt inlägg om GHFS som självgott på något sätt. Det var bara ett försök att retorisk illustrera hur jag ser på Förbundet: välkomnande och upplyftande samt fokuserat och tydligt.

För att komma tillbaks till topic så tycker jag det är värdefullt att läsa stadge-citatet ovan och jag är mkt nyfiken på vissa paragrafer. Jag ska nosa vidare och se ifall andra förbund gör liknande och framförallt är jag nyfiken på hur dessa paragrafer appliceras.

Om jag förstått SMMAF rätt, för att ta ett exempel, så har de en kommitté som granskar ansökningar ifrån föreningar. Antagligen är den gruppen tillsatt av förbundsstyrelsen men jag vet inte. Ska kolla upp det. Att ha en sådan kommitté tror jag är en bra idé för det blir en grupp vars kompetens växer med tiden och framförallt så växer deras dokumentation kring hur olika ärenden har hanterats. Det blir värdefullt material i längden. Bara en tanke.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Gäst


InläggPostat: 2011-03-09 18:36:08    Rubrik: Svara med citat

Så, det ser ut som att det faktiskt ska vara möjligt att ta fram ett utdrag till stadgar där vi redan nu är någorlunda överens om innehållet. Ett sådant dokument skulle också kunna fungera som diskussionsunderlag. Någon som har tid och ork att tåta ihop en första version? Oavsett hur vi gör med RF och SB&K så kan vi utgå ifrån deras exempelstadgar, eller?

/Anders
Till överst på sidan
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-03-10 19:56:56    Rubrik: Svara med citat

Anonymous skrev:
Så, det ser ut som att det faktiskt ska vara möjligt att ta fram ett utdrag till stadgar där vi redan nu är någorlunda överens om innehållet. Ett sådant dokument skulle också kunna fungera som diskussionsunderlag. Någon som har tid och ork att tåta ihop en första version? Oavsett hur vi gör med RF och SB&K så kan vi utgå ifrån deras exempelstadgar, eller?

/Anders


Ja det tycker jag. Själv är jag långt ifrån övertygad om att SBK är rätt för oss nu, men deras stadgar och andra RF-anslutna förbunds stadgar är genomtänkta och har en bra struktur som jag tycker vi kan låna.

Jag kan sätta ihop ett första utkast om ingen annan gärna gör det? Jag postar det i en egen ny tråd asap.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Anders NilssonRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 152
Ort: Örnsköldsvik

InläggPostat: 2011-03-10 20:19:49    Rubrik: Svara med citat

Niklas Mårdby skrev:
Anonymous skrev:
Så, det ser ut som att det faktiskt ska vara möjligt att ta fram ett utdrag till stadgar där vi redan nu är någorlunda överens om innehållet. Ett sådant dokument skulle också kunna fungera som diskussionsunderlag. Någon som har tid och ork att tåta ihop en första version? Oavsett hur vi gör med RF och SB&K så kan vi utgå ifrån deras exempelstadgar, eller?

/Anders


Ja det tycker jag. Själv är jag långt ifrån övertygad om att SBK är rätt för oss nu, men deras stadgar och andra RF-anslutna förbunds stadgar är genomtänkta och har en bra struktur som jag tycker vi kan låna.

Jag kan sätta ihop ett första utkast om ingen annan gärna gör det? Jag postar det i en egen ny tråd asap.


Att utgå ifrån SB&K stadgarna är bra. Vi kanske inte är redo att gå med nu, men när vi väl blir det, så kommer vi att ha stadgar som funkar.
_________________
/Nelle - Tränare Mnhfs
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
fafnerRegistreringsdatum: 26 december 2010
Inlägg: 7

InläggPostat: 2011-05-05 11:50:26    Rubrik: Starta föreningar... Svara med citat

JAg är ju SCA:are och Frostheimare, även med i flera andra föreningar, och ser ett kommande problem. På flera ställen nämns det att det är så enkelt att starta en förening, med de nya EU-lagarna som troligen kommer att gå igenom som leder till att att alla föreningar skall betala moms och då även deklarera, ha momskonto osv kommer att komplicera detta betydligt.

Själv satt jag och lämnade in fyra stycken deklarationer för föreningar då jag är kassör för fyra föreningar, nu är det ganska enkelt då vi inte redovisar moms, inom några år kan det vara ett krav!

Att då sitta i en styrelse där man blir återbetalningsskyldig för att momsen har felinbetalats kommer att få flera föreningsmännsikor att tänka om. Nu försöker vår finansminister att försvara momsfriheten för föreningar i Sverige, men det troliga är att han inte lyckas!

Så för mig så skulle jag inte ens tänka på att starta en separat HEMA förening, jag skulle kanske kunna tänka mig starta en sektion under Frostheim eller en sektion under Studentidrotten i Luleå, kan de inte vara med och leka i HEMA världen så lär jag inte starta en HEMA ansluten klubb i Luleå.

Jag kommer naturligtvis att fortsätta leka i HEMA sfären, komma på Swordfish och träningar som anordnas i Norrland om jag har tid och möjlighet.

För mig så är den historiska biten intressant även i vapen, kläder och utrustning och tycker det är synd att det finns ett par HEMA föreningar som i största möjliga mål vill undvika historiska kläder och skyddsutrustning (jag respekterar och förstår samtidigt deras val) men för mig så hamnar fighting i rustning och meleer högt på min önskelista även i en HEMA liknande organisation.

Jag ser gärna att man kan ansluta sig direkt till en HEMA-riks organisation, men jag inser samtidigt att man kanske får in en informell grupp som sysslar med dog-brother fighting under HEMA flagga då alla medlemmar även är medlemmar i HEMA organisationen!

Ja svårt detta, men så länge Swordfish och Norrlandsträningarna är öppet för alla så bryr jag mig nog inte så mycket om det;-)

Ang representativ demokrati så tycker jag att varje förening har 2 representanter/delegater och sen får man 1 representant/delegat extra per 50 medlemmar eller nått.

Slutgiltligen såg jag en intressant lydelse i stadgarna ovan:
1.3 Förenings stadgar skall innehålla regler för föreningens upplösande och skifte av föreningens tillgångar. Om sådan saknas, skall föreningens tillgångar vid upplösen av föreningen tillföras Förbundet för fortsatt verksamhet inom Förbundets idrotter på den ort, eller i andra hand inom det distrikt, som föreningen haft sin verksamhet.

Om det inte finns i föreningens stadgarna tror jag inte förbundet kan bestämma över föreningens pengar vid upplösande av föreningen. Men de kan bestämma att inte anta en förening i förbundet om detta inte finns med i stadgarna.
_________________
--
Peter T som gillar medeltida strid med rottingpinnar, pilbågar, nylonsvärd och stålsvärd
Även med i Frostheim i Luleå
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Förbundsfrågor Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sida 9 av 9

 
Hoppa till:  
Du kan skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.09 sekunder att ladda.